Helt solgt

Ofte er det ikke de store ændringer der skal til, for at få en bolig til at virke mere indbydende, men det kan være svært at se objektivt på dét vi selv har levet i. Derfor er det en fordel at få andre øjne på.

inDecorate hjælper med at synliggøre de gode muligheder som din bolig rummer, og gør den mere indtagende og dragende for potentielle købere.

På baggrund af et møde i din bolig, gennemgår vi mundligt de tiltag, ændringer, ommøbleringer og evt. ny-indkøb som kan fremskynde salget.

Efter mødet (såfremt det ønskes) fremsendes et kortfattet referat af de ting og løsninger som er blevet foreslået, hvorefter du kan vælge selv at stå for udførelsen eller lade inDecorate gøre det – i så fald vil dette medføre en mérpris, som vi sammen fastsætter afhængig af arbejdets omfang.

pris fra kr. 1.295,- ekskl. moms

Tillæg ved udarbejdelse og fremsendelse af tegninger fra kr. 1.295,- ekskl. moms